Vanliga frågor

På den här sidan hittar du svaren till de vanligaste frågorna vi får.

 

  • Vilket datum stänger kandidatanmälan?

Kandidatanmälan stänger den 15 augusti.

  • Hur anmäler jag min kandidatur?

Du anmäler din kandidatur via http://kandidatur.moderaterna.info/. För mer info, klicka på knappen ”Kandidatanmälan” ovan.

  • När hålls försöksnomineringen?

Försöksnomineringen, partiets interna omröstning, startar den 11 oktober kl 09:00 och avslutas den 17 oktober kl 23:59.

  • Jag vill kandidera i en annan kommun än den är jag är folkbokförd i. Går det?

Du måste vara folkbokförd i den kommun du ämnar kandidera i. Det finns tyvärr inga undantag till den regeln.

  • När fastställs valsedlarna?

Valsedlarna fastställs på nomineringsstämman. För Stockholms stads valsedlar till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag fastställs dessa på en nomineringsstämma senast den 15 december 2021. För Stockholms läns valsedlar till regionfullmäktige och riksdag fastställs dessa på en nomineringsstämma senast den 15 december 2021 medans för valsedlarna till kommunfullmäktige fastställs dessa kommunvis på lokala nomineringsstämmorna senast den 15 februari 2022.

  • När måste medlemsavgiften vara betald?

För att få kandidera och eller rösta i försöksnomineringen måste medlemsavgiften vara betald senast den 30 juni. Detta gäller även för nya medlemmar.

  • När måste kandidatförsäkran vara undertecknad?

Kandidatförsäkran måste vara undertecknad senast den 8 september. Detta gäller för samtliga kandidater då den gamla kandidatförsäkran inte längre är giltig.

  • Jag vill komma i kontakt med en nomineringskommitté. Hur gör jag?

Skicka ett mail till stockholm@moderaterna.se så hjälper vi dig med detta.

Har du en annan fråga?

Om din fråga inte besvaras på den sidan eller om du behöver hjälp med att logga in på intranätet, vänligen kontakta stockholm@moderaterna.se.