Nomineringsstämmorna

 

Nomineringsstämmorna är nomineringsprocessens beslutade organ som består utav föreningarnas 200 ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. Det är på nomineringsstämmorna som valsedlarna fastställs. Handlingarna till nomineringsstämmorna inkluderar nomineringskommitténs förslag till valsedel samt resultatet från försöksnomineringen.

För förbundet Moderaterna i Stockholms stad hålls två stycken nomineringsstämmor. Den första hålls den 6 december och behandlar valsedlarna till regionfullmäktige och riksdagen. Den andra nomineringsstämman hålls den 9 december och behandlar valsedlarna till kommunfullmäktige. Till regionfullmäktige och kommunfullmäktige fastställs sex stycken valsedlar vardera (en per kommun/regionvalkrets) och till riksdagen fastställs en gemensam valsedel.

För förbundet Moderaterna i Stockholms län hålls en nomineringsstämma den 8 december som behandlar valsedeln till riksdagen och valsedlarna till regionfullmäktige endast om det begärs av någon partiförening. Valsedlarna till kommunfullmäktige behandlar på respektive kommuns lokala nomineringsstämma senast den 15 februari 2022. Till regionfullmäktige fastställs sex stycken valsedlar (en per regionvalkrets) och en gemensam till riksdagen.

Nedan finns kallelserna till nomineringsstämmorna tillgängliga. När handlingarna är utskickade kommer de även finnas tillgängliga här.

 

Nomineringsstämma Stockholms stad 6 december 2021

Nomineringsstämma Stockholms stad 6 december 2021

Valsedlar till riksdagen och regionfullmäktige

Nomineringsstämma Stockholms län 8 december 2021

Nomineringsstämma Stockholms län 8 december 2021

Valsedlar till riksdagen och regionfullmäktige

Nomineringsstämm Stockholms stad 9 december 2021

Nomineringsstämm Stockholms stad 9 december 2021

Valsedlar till kommunfullmäktige