Kandidatförklaring

För att kunna stå på en moderat valsedel måste varje kandidat skicka in en undertecknad kandidatförklaring till förbundskansliet. Kandidatförklaringen är ett krav som valmyndigheten ställer för att få publicera ditt namn som kandidat på en valsedel. 

Du laddar ner blanketterna (en per val du ställer upp i), skriver ut, undertecknar och postar till förbundskansliet. Klicka på knappen nedan för att skriva ut / ladda ned kandidatförklaringen. Om man först laddar ned blanketten kan man fylla i de flesta uppgifterna digitalt innan den skrivs ut. Blanketten / blanketterna ska sedan postas till Moderaterna i Stockholm, Box 2313, 103 17 Stockholm. Exempel på ifylld blankett.

Frågor och svar

Vad är kandidatförklaringen för något?

Kandidatförklaringen är en särskild blankett som Valmyndigheten vill att du som kandidat undertecknar för att ge ditt parti tillåtelse att ha med ditt namn på valsedeln. 

Kan kandidatförklaringen skickas digitalt?

Nej. Tyvärr måste kandidatförklaringen undertecknas i fysiskt format och postalt skickas in till förbundskansliet. Det beror på direktiv från Valmyndigheten. 

Har du fler frågor eller stöter du på problem?

Skicka ett mail till stockholm@moderaterna.se så kommer du att få hjälp så fort som möjligt.