Förslag till valsedlar och resultatet från försöksnomineringen

På den här sidan publicerar vi löpande nomineringskommittéernas förslag till valsedlar samt resultatet från den rådgivande försöksnomineringen så fort det offentliggörs av kommittén. Valsedlarna är endast ett förslag som nomineringskommittén har tagit fram och beslutet tas slutligen av respektive nomineringsstämma. Mer information om nomineringsstämmorna finns här.

Frågor från media hänvisas till Ida Karlbom, kommunikationschef för Moderaterna i Stockholms stad och län.

E-post: ida.karlbom@moderaterna.se. Telefon: 073-988 22 40

Riksdagen Stockholms stad

Regionfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Riksdagen Stockholms län

Regionfullmäktige Stockholms län